Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Anatomija i klinička anatomija

Šalata 11, 10000 Zagreb

+385 1 45 66 953

romana.blazek@mef.hr

Pročelnik / predstojnik

Zamjenik pročelnika / predstojnika

izv. prof. dr. sc. Ana Hladnik

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Anatomija (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek/doc.dr.sc. Ana Hladnik)
 • Anatomy and Clinical Anatomy (voditelji prof.dr.sc. Vedran Katavić i prof. dr. sc. Nataša Kovačić)

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Komparativna anatomija (voditelj prof.dr.sc. Dubravko Jalšovec)
 • Mehanizmi boli (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek/doc.dr.sc. Sanja Darmopil)
 • Kost – molekularna biologija uz bolesničku postelju (voditelj prof.dr.sc. Vesna Kušec/prof.dr.sc. Vedran Katavić)

Poslijediplomski studij(i)

 • Koštani morfogenetski proteini u regeneraciji kosti i hrskavice (voditelji akademik Slobodan Vukičević/doc.dr.sc. Mislav Jelić) – Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo
 • Funkcionalna anatomija lokomotornog sustava (voditelj prof.dr.sc. Vedran Katavić) – Poslijediplomski specijalistički studij „Fizikalna medicina i rehabilitacija“
 • Proteomika u biomedicinskim istraživanjima (voditelj prof.dr.sc. Lovorka Grgurević) – Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo
 • Neuroznanost i dječja i adolescentna psihijatrija (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Poslijediplomski specijalistički studij „Dječja i adolescentna psihijatrija“
 • Uvod u neurobiologiju (voditelj dr.sc. Monique Esclapez/prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Metode rekonstrukcije neurona i stereologija (voditelji prof.dr.sc. Zdravko Petanjek/prof.dr.sc. Goran Šimić) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Kognitivna fleksibilnost i orbitalna prefrontalna moždana kora (voditelji prof.dr.sc. Harry BM Uylings/prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore (voditelji dr.sc. Monique Esclapez/prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Precizna identifikacija kortikalnih polja u odraslom ljudskom mozgu in-vivo (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Odabrana poglavlja iz transplantacijske imunologije (voditelji prof. dr. Nataša Kovačić/prof. dr. sc. Danka Grčević) – Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo
 • Genomski pristupi u biomedicinskim i translacijskim istraživanjima (voditelj prof. dr. sc. Fran Borovečki) – Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo

Znanstveno istraživački projekti

Erasmus + projekti

Medical Education: Reaching for Quality Management Tools to Teach Human Anatomy Effectively in a Multicultural and Multilingual Learning Space (voditelj doc. dr. sc. Ana Hladnik)

Surgery Collaborative and Long-term Practical Experience Learning Scalpel (voditelj prof. dr. sc. Zdravko Petanjek)

H2020

OSTEOproSPINE (voditelj akademik Slobodan Vukičević)

Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost

Uloga krvno-moždane barijere, urođene imunosti i oligomerizacije tau proteina u patogenezi Alzheimerove bolesti (voditelj prof. dr. sc. Goran Šimić)

Molekularni mehanizmi imunološkog odgovora i aktivacije inflamasoma u Parkinsonovoj bolesti (voditelj prof. dr. sc. Fran Borovečki)

Utjecaj koštanog morfogenetskog proteina 3 (BMP3) na regeneraciju kosti – BON3gen (voditelj dr. sc. Igor Erjavec)

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Popis nastavnika i suradnika na predmetu anatomija

prof. dr. sc. Zdravko Petanjek

pročelnik Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju

redoviti profesor u trajnom zvanju

zdravko.petanjek@mef.hr

doc. dr. sc. Ana Hladnik

zamjenica pročelnika Katedre

docentica

ana.hladnik@mef.hr

prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec

redoviti profesor

dubravko.jalsovec@mef.hr

prof. dr. sc. Lovorka Grgurević

redovita profesorica

lovorka.grgurevic@mef.hr

prof. dr. sc. Vedran Katavić

redoviti profesor

vedran.katavic@mef.hr

prof. dr. sc. Nataša Kovačić

redovita profesorica

natasa.kovacic@mef.hr

doc. dr. sc. Ivana Bičanić

doc. dr. sc. Sanja Darmopil

docentica

sdarmopil@hiim.hr

doc. dr. sc. Antonela Blažeković

dr. sc. Dora Sedmak

viša asistentica

dora.mandic@mef.hr

dr. sc. Igor Erjavec

viši asistent

igor.erjavec@mef.hr

dr. sc. Vinka Knezović

viša asistentica

vinka.knezovic@mef.hr

dr. sc. Ivan Banovac

dr. sc. Nikola Štoković

Goran Ivkić, dr. med.

asistent

givkic@hiim.hr

Andrea Blažević, dr. med.

Matija Vid Prkačin, dr. med.

prof. dr. sc. Fran Borovečki

izvanredni profesor

fran.borovecki@mef.hr

prof. dr. sc. Miloš Judaš

redoviti profesor u trajnom zvanju

mjudas@hiim.hr

prof. dr. sc. Goran Šimić

redoviti profesor u trajnom zvanju

gsimic@hiim.hr

Suradnici u nastavi izvan Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju

dr. sc. Borki Vučetić

naslovni viši asistent na Katedri za kirurgiju

dr. sc. Dino Papeš

viši asistent na Katedri za kirurgiju

Akademik Slobodan Vukičević

redoviti profesor u trajnom zvanju, ZCI

slobodan.vukicevic@mef.hr
Vanjski suradnici

prof. dr. sc. Ivan Vinter

umirovljeni profesor u trajnom zvanju

dr. sc. Ana Aljinović

Fadi Almahariq, dr. med.

Darko Orešković, dr. med.

Josip Jaman, dr. med.

Petra Čerina, dr. med.

Yannick Mudrovčić, dr. med.

Tajnik katedre

dr. sc. Ivan Banovac

Pomoćnik pročelnika katedre za Studij medicine na engleskom jeziku

prof. dr. sc. Vedran Katavić

prof. dr. sc. Nataša Kovačić

LMS kordinator

prof. dr. sc. Nataša Kovačić

Pomoćnik pročelnika za poslove organizacije Programa donacije i organizacije stručnih tečajeva

doc. dr. sc. Antonela Blažeković

Pomoćno osoblje

Lidija Lugarić

Ljiljana Dujmović

Ružica Čusak

Željko Dujmović

Stjepan Lugarić

Milan Ilčić

Jurica Puklin

Stručno i tehničko osoblje

Administrativno osoblje

Romana Blažek

Ivančica Bastalić

Laboratorijski tehničari

Đurđica Car, Mirjana Marija Renić i Katerina Zrinski Petrović