Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Anatomija i klinička anatomija

Šalata 11, 10000 Zagreb

+385 1 45 66 953

romana.blazek@mef.hr

Pročelnik / predstojnik

Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

Zamjenik pročelnika / predstojnika

Prof.dr.sc. Dubravko Jalšovec

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Anatomija (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek/prof.dr.sc. Dubravko Jalšovec)
 • Anatomy and Clinical Anatomy (voditelj prof.dr.sc. Vedran Katavić/prof.dr.sc. Zdravko Petanjek)

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 • Komparativna anatomija (voditelj prof.dr.sc. Dubravko Jalšovec)
 • Mehanizmi boli (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek/doc.dr.sc. Sanja Darmopil)
 • Kost – molekularna biologija uz bolesničku postelju (voditelj prof.dr.sc. Vesna Kušec/prof.dr.sc. Vedran Katavić)

Poslijediplomski studij(i)

 • Koštani morfogenetski proteini u regeneraciji kosti i hrskavice (akademik Slobodan Vukičević/doc.dr.sc. Mislav Jelić) – Doktorski studij Biomedicine i zdravstva
 • Funkcionalna anatomija lokomotornog sustava (voditelj prof.dr.sc. Vedran Katavić) – Poslijediplomski specijalistički studij „Fizikalna medicina i rehabilitacija“
 • Proteomika u biomedicinskim istraživanjima (prof.dr.sc. Lovorka Grgurević) – Doktorski studij Biomedicine i zdravstva
 • Neuroznanost i dječja i adolescentna psihijatrija (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Poslijediplomski specijalistički studij „Dječja i adolescentna psihijatrija“
 • Uvod u neurobiologiju (voditelj dr.sc. Monique Esclapez/prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Metode rekonstrukcije neurona i stereologija (prof.dr.sc. Zdravko Petanjek/prof.dr.sc. Goran Šimić) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Kognitivna fleksibilnost i orbitalna prefrontalna moždana kora (voditelj prof.dr.sc. Harry BM Uylings/prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore (voditelj dr.sc. Monique Esclapez/prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“
 • Precizna identifikacija kortikalnih polja u odraslom ljudskom mozgu in-vivo (prof.dr.sc. Zdravko Petanjek) – Doktorski studij „Neuroznanost“

Znanstveno istraživački projekti

FP7 projekt

Osteogrow (voditelj akademik Slobodan Vukičević)

Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost
 • Molekularni posrednici koštane resorpcije uvjetovane receptorom Fas u artritisu (voditeljica prof.dr.sc. Nataša Kovačić)
 • Genetski mehanizmi lizosomalne disfunkcije u Parkinsonovoj bolesti (voditelj prof.dr.sc. Fran Borovečki)
 • Neuralna osnova viših spoznajnih funkcija (voditelj prof.dr.sc. Zdravko Petanjek)
 • Hiperfosforilacija, agregacija i transsinaptički prijenos tau proteina u Alzheimerovoj bolesti: analiza likvora i ispitivanje potencijalnih neuroprotektivnih spojeva (voditelj prof.dr.sc. Goran Šimić)
 • Razvitak transkriptoma specifičnih populacija neurona u kortikalnim područjima ljudskog mozga bitnim za jezik i sustave zrcalnih neurona (voditelj prof.dr.sc. Miloš Judaš)
Uspostavni istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost

Novootkrivene cirkulirajuće izoforme BMP1 proteina kao biomarkeri i terapijski ciljevi za humane bolesti (voditeljica prof.dr.sc. Lovorka Grgurević)

Izabrani radovi iz znanstvene produktivnosti članova Katedre za anatomiju i kliničku anatomiju

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Popis nastavnika i suradnika na predmetu anatomija

Akademik Slobodan Vukičević

redoviti profesor u trajnom zvanju

vukicev@mef.hr

Prof.dr.sc. Ivan Vinter

redoviti profesor u trajnom zvanju

ivinter@mef.hr

Prof.dr.sc. Miloš Judaš

redoviti profesor u trajnom zvanju

mjudas@hiim.hr

Prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

redoviti profesor

zdravko.petanjek@mef.hr

Prof.dr.sc. Goran Šimić

redoviti profesor

gsimic@hiim.hr

Prof.dr.sc. Lovorka Grgurević

izvanredni profesor

lovorka.grgurevic@mef.hr

Prof.dr.sc. Dubravko Jalšovec

izvanredni profesor

dubravko.jalsovec@mef.hr

Prof.dr.sc. Vedran Katavić

izvanredni profesor

vkatavic@mef.hr

Prof.dr.sc. Fran Borovečki

izvanredni profesor

fbor@mef.hr

Prof.dr.sc. Nataša Kovačić

izvanredni profesor

natasa@mef.hr

Doc.dr.sc. Sanja Darmopil

Dr. Goran Ivkić

asistent

givkic@hiim.hr

Dr. Ana Hladnik

Dr. Ivana Bičanić

Dr. Ivo Dumić Čule

asistent

ivodc1@gmail.com

Dr. Marina Raguž

Dr. Dora Mandić

Dr. Domagoj Džaja

znanstveni novak

dzaja@hiim.hr

Dr. Antonela Čirko

znanstveni novak

antonela.cirko@gmail.com

Dr.sc. Elvira Lazić

naslovni viši asistent

elvira.lazic@gmail.com

Dr.sc. Ivan Bohaček

naslovni viši asistent

ibohacek@hiim.hr
Vanjski suradnici

Dr.sc. Daniela Žitnjak

Dr.sc. Borki Vučetić

Dr.sc. Domagoj Eljuga

Znanstveni novaci na zavodu

Vera Kufner

Igor Erjavec

Jelena Brkljačić

Martina Pauk

Ruđer Novak

Tatjana Bordukalo Nikić

Predstojnica zavoda

Prof.dr.sc. Lovorka Grgurević

Pomoćnik pročelnika katedre za studij medicine na engleskom jeziku

Prof.dr.sc. Vedran Katavić

Tajnik katedre

Dr. Ana Hladnik

LMS kordinator

Prof.dr.sc. Nataša Kovačić

Pomoćno osoblje
 • Ankica Horvat
 • Lidija Lugarić
 • Vilena Berić
 • Nada Horvat
 • Stjepan Lugarić
 • Milan Ilčić

Stručno i tehničko osoblje

Administrativno osoblje

Romana Blažek

Ivančica Bastalić

Laboratorijski tehničari
 • Đurđica Car
 • Mirjana Marija Renić
 • Katerina Zrinski Petrović