Pročelnici katedri

Pročelnici katedri imaju važnu ulogu u procesu organizacije i upravljanja Fakultetom. Njihova glavna zadaća je organizacija i rukovođenje radom katedre, što uključuje ravnomjerno raspoređivanje nastave na nastavnike, izvještavanje dekana o obavljenoj nastavi, suradnja s drugim katedrama Fakulteta i srodnim katedrama drugih fakulteta te predlaganje plana i programa rada katedre.

Pročelnik katedre bira se tajnim glasovanjem iz redova nastavnika u znanstveno‐nastavnim zvanjima zaposlenih na Medicinskom fakultetu. Katedra je dužna pribaviti prethodno mišljenje dekana o programima pristupnika. Mandat pročelnika traje tri godine, a ista osoba može ponovo biti izabrana. Izbor pročelnika potvrđuje Fakultetsko vijeće, a za svoj rad odgovoran je katedri, Fakultetskom vijeću i dekanu.

 

Katedra za anatomiju

prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

prof.dr.sc. Mladen Perić

Katedra za dermatovenerologiju

prof.dr.sc. Mihael Skerlev

Katedra za farmakologiju

prof.dr.sc. Marijan Klarica

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabiitaciju

v.d. doc.dr.sc. Porin Perić

Katedra za fiziku i biofiziku

doc. dr.sc. Ozren Gamulin

Katedra za fiziologiju i imunologiju

prof.dr.sc. Hrvoje Banfić

Katedra za ginekologiju i opstetriciju

prof.dr.sc. Slavko Orešković

Katedra za histologiju i embriologiju

prof.dr.sc. Srećko Gajović

Katedra za infektologiju

prof.dr.sc. Bruno Baršić

Katedra za internu medicinu

prof.dr.sc. Branimir Anić

Katedra za kirurgiju

prof.dr.sc. Davor Mijatović

Katedra za maksilofacijalnu kirurgiju sa stomatologijom

prof.dr.sc. Ivica Lukšić

Katedra za medicinsku biologiju

prof.dr.sc. Floriana Bulić Jakuš

Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju

prof.dr.sc. Jasna Lovrić

Katedra za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju

prof.dr.sc. Jasmina Vraneš

Katedra za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva

prof.dr.sc. Stjepan Orešković

Katedra za medicinsku statistiku,epidemiologiju i medicinsku informatiku

prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić Tiljak

Katedra za neurologiju

prof.dr.sc. Zdravka Poljaković

Katedra za nuklearnu medicinu

prof.dr.sc. Dražen Huić

Katedra za obiteljsku medicinu

doc.dr.sc. Venija Cerovečki Nekić

Katedra za oftalmologiju

doc.dr.sc. Tomislav Jukić

Katedra za kliničku onkolgiju

prof.dr.sc. Antonio Juretić

Katedra za ortopediju

prof.dr.sc. Domagoj Delimar

Katedra za otorinolaringologiju s audiologijom i fonijatrijom

prof.dr.sc. Vladimir Bedeković

Katedra za patofiziologiju

prof.dr.sc. Zdenko Kovač

Katedra za patologiju

prof.dr.sc. Sven Seiwerth

Katedra za pedijatriju

prof.dr.sc. Jurica Vuković

Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

prof.dr.sc. Dražen Begić

Katedra za radiologiju

prof.dr.sc. Boris Brkljačić

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite

prof.dr.sc. Aida Mujkić

Katedra za sudsku medicinu i kriminalistiku

prof.dr.sc. Milovan Kubat

Katedra za urologiju

v.d. prof.dr.sc. Željko Kaštelan

Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada

prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić

Vijeće predmeta "Temelji neuroznanosti"

prof.dr.sc. Goran Šimić