Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Pročelnici katedri

Pročelnici katedri imaju važnu ulogu u procesu organizacije i upravljanja Fakultetom. Njihova glavna zadaća je organizacija i rukovođenje radom katedre, što uključuje ravnomjerno raspoređivanje nastave na nastavnike, izvještavanje dekana o obavljenoj nastavi, suradnja s drugim katedrama Fakulteta i srodnim katedrama drugih fakulteta te predlaganje plana i programa rada katedre.

Pročelnik katedre bira se tajnim glasovanjem iz redova nastavnika u znanstveno‐nastavnim zvanjima zaposlenih na Medicinskom fakultetu. Katedra je dužna pribaviti prethodno mišljenje dekana o programima pristupnika. Mandat pročelnika traje tri godine, a ista osoba može ponovo biti izabrana. Izbor pročelnika potvrđuje Fakultetsko vijeće, a za svoj rad odgovoran je katedri, Fakultetskom vijeću i dekanu.

prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

prof.dr.sc. Zrinka Bukvić Mokos

prof.dr.sc. Marijan Klarica

izv.prof.dr.sc. Porin Perić

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

izv.prof.dr.sc. Sanja Dolanski Babić

prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić

prof.dr.sc. Slavko Orešković

izv.prof.dr.sc. Dinko Mitrečić

prof.dr.sc. Adriana Vince

izv.prof.dr.sc. Tina Dušek

prof.dr.sc. Davor Mijatović

prof.dr.sc. Ljiljana Šerman

prof.dr.sc. Zdravka Poljaković

prof.dr.sc. Dražen Huić

prof.dr.sc. Venija Cerovečki Nekić

izv.prof.dr.sc. Tomislav Jukić

doc.dr.sc. Marija Gamulin

Katedra za kliničku onkolgiju

prof.dr.sc. Domagoj Delimar

prof.dr.sc. Stjepko Pleština

prof.dr.sc. Sven Seiwerth

prof.dr.sc. Jurica Vuković

prof.dr.sc. Boris Brkljačić

Katedra za radiologiju

prof.dr.sc. Milovan Kubat

Katedra za sudsku medicinu i kriminalistiku

Akademik Željko Kaštelan

izv.prof.dr.sc. Milan Milošević

prof.dr.sc. Goran Šimić

Vijeće predmeta "Temelji neuroznanosti"