Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Pročelnici katedri

Pročelnici katedri imaju važnu ulogu u procesu organizacije i upravljanja Fakultetom. Njihova glavna zadaća je organizacija i rukovođenje radom katedre, što uključuje ravnomjerno raspoređivanje nastave na nastavnike, izvještavanje dekana o obavljenoj nastavi, suradnja s drugim katedrama Fakulteta i srodnim katedrama drugih fakulteta te predlaganje plana i programa rada katedre.

Pročelnik katedre bira se tajnim glasovanjem iz redova nastavnika u znanstveno‐nastavnim zvanjima zaposlenih na Medicinskom fakultetu. Katedra je dužna pribaviti prethodno mišljenje dekana o programima pristupnika. Mandat pročelnika traje tri godine, a ista osoba može ponovo biti izabrana. Izbor pročelnika potvrđuje Fakultetsko vijeće, a za svoj rad odgovoran je katedri, Fakultetskom vijeću i dekanu.

prof.dr.sc. Zdravko Petanjek

prof.dr.sc. Mihael Skerlev

prof.dr.sc. Marijan Klarica

v.d. doc.dr.sc. Porin Perić

Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

doc. dr.sc. Ozren Gamulin

prof.dr.sc. Hrvoje Banfić

prof.dr.sc. Slavko Orešković

prof.dr.sc. Srećko Gajović

prof.dr.sc. Bruno Baršić

prof.dr.sc. Branimir Anić

prof.dr.sc. Davor Mijatović

prof.dr.sc. Floriana Bulić Jakuš

prof.dr.sc. Zdravka Poljaković

prof.dr.sc. Dražen Huić

doc.dr.sc. Venija Cerovečki Nekić

doc.dr.sc. Tomislav Jukić

prof.dr.sc. Antonio Juretić

Katedra za kliničku onkolgiju

prof.dr.sc. Domagoj Delimar

prof.dr.sc. Zdenko Kovač

prof.dr.sc. Sven Seiwerth

prof.dr.sc. Jurica Vuković

prof.dr.sc. Boris Brkljačić

Katedra za radiologiju

prof.dr.sc. Milovan Kubat

Katedra za sudsku medicinu i kriminalistiku

v.d. prof.dr.sc. Željko Kaštelan

prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić

prof.dr.sc. Goran Šimić

Vijeće predmeta "Temelji neuroznanosti"